Hươu Giống Đực Trưởng Thành

20,000,000VND

Hươu giống đực trưởng thành lớn hơn 2 năm tuổi. Tuổi đời cho nhung của các giống hươu giao động từ 15-20 năm. Tất cả các con giống đều được tuyển chọn giữ lại từ những con giống cha mẹ có sức khỏe tốt, sức đề kháng cao, cho nhung chất lượng.

Quyền lợi khách hàng khi mua con giống tại trang trại chúng tôi:

Giá : 20,000,000VND

Hươu Giống Cái Trưởng Thành

10,000,000VND

Hươu giống cái trưởng thành lớn hơn 1 năm tuổi. Tất cả các con giống đều được tuyển chọn giữ lại từ những con giống cha mẹ có sức khỏe tốt, sức đề kháng cao, cho nhung chất lượng.

Quyền lợi khách hàng khi mua con giống tại trang trại chúng tôi:

Giá : 10,000,000VND

Hươu Con Giống Đực

3,900,000VND

Hươu con giống đực có số tháng giao động từ 4 tháng đến 8 tháng. Tất cả các con giống đều được tuyển chọn giữ lại từ những con giống cha mẹ có sức khỏe tốt, sức đề kháng cao, cho nhung chất lượng.

Quyền lợi khách hàng khi mua con giống tại trang trại chúng tôi:

Giá : 3,900,000VND

Hươu Con Giống Cái

2,000,000VND

Hươu con giống cái có số tháng giao động từ 4 tháng đến 8 tháng. Bắt đầu sinh sản từ năm thứ 2 trở đi. Tất cả các con giống đều được tuyển chọn giữ lại từ những con giống cha mẹ có sức khỏe tốt, sức đề kháng cao, cho nhung chất lượng.

Quyền lợi khách hàng khi mua con giống tại trang trại chúng tôi:

Giá : 2,000,000VND
Subscribe to RSS - Hươu Giống