Hướng dẫn làm chuồng hoặc luống nuôi giun

Làm chuồng hoặc luống nuôi giun cần đảm bảo 2 yếu tố cơ bản sau:

→ Có một nền cứng hoặc một nền ngăn cách với mặt đất.

→ Có mái che mưa, nắng để không bị mưa xối.

Chuẩn bị đất nền nuôi giun hiệu quả

Hướng dẫn chuẩn bị đất nền nuôi giun

Đất nền nuôi giun là yếu tố quan trọng cho giun trong thời gian đầu sinh sống, là nơi trú ẩn khi giun tiếp xúc với môi trường mới và phải đạt các yếu tố sau: tơi xốp, sạch, giàu dinh dưỡng... nếu chúng ta thả giống bằng sinh khối thì không cần thả chất nền mà nên bỏ trực tiếp phân bò lên luống.

Cách thả giống và cho thức ăn vào ủ để nuôi giun

1.  Cách thả giống giun

Nắm bắt những địch hại của loài giun đất

Những loài địch hại của giun bao gồm: cóc, nhái, ếch, ễnh ương, ngoé, chuột chù, chim, kiến, thạch sùng, thằn lằn, rắn rết, kể cả gà vịt,...

Subscribe to RSS - Hướng Dẫn Nuôi Giun