Hướng dẫn kỹ thuật nuôi chó cái giống sinh sản

1. Chọn giống
Chọn lọc theo phương pháp nghiên cứu họ phả, nghĩa là chọn chó bố mẹ làm giống phải tốt, đạt các tiêu chuẩn thể chất, ngoại hình theo ý muốn của người nuôi.
Muốn có chó đạt các chỉ tiêu thể chất và ngoại hình như thế nào, thì phải chọn chó bố mẹ có chỉ tiêu thể chất, ngoại hình như vậy.

Hướng dẫn kỹ thuật để phát triển đàn gà nòi

Đáng chú ý là kiểu nuôi nối nhiều lứa và không có mùa vụ nên gà lứa lớn ăn hiếp gà bé, con bé suy dinh dưỡng, ốm yếu dễ sinh bệnh, tạo điều kiện cho mầm bệnh lưu truyền, tích lũy dần và gặp dịp thời tiết có biến động, thay đổi đột ngột là gây thành dịch lớn.

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt đẻ C.V.Super M

1. Chuồng trại

Chuồng trại phải khô sạch, lớp độn dày 10-15 cm. Chuồng không để mưa hắt, nắng chiếu trực tiếp vào ổ đẻ.

2. ánh sáng.

Subscribe to RSS - Tin Chăn Nuôi