Bệnh đốm lá nhỏ ở cây ngô (bắp) | cách phòng và trị

imagett: 

Bệnh đốm lá nhỏ (Leaf small spots)

Triệu chứng

Khi bệnh còn non, vết bệnh nhỏ như mũi kim, màu hơi vàng. Sau đó vết bệnh lớn dần có hình tròn, bầu dục nhỏ hoặc hơi dài, ở giữa có màu nâu. Kích thước vết bệnh  khoảng 5-6 x 1.5-2 mm, gianh giới giữa vết bệnh và vùng khoẻ là một đường viền màu nâu đỏ, hoặc đôi khi có quầng vàng. Bệnh nặng các vết bệnh có thể liên kết với nhau, hoặc nhiều vết bệnh trên một lá ảnh hưởng tới khả năng quang hợp, cây yếu, còi cọc, làm giảm năng suất.

Quy luật phát sinh gây hại

Bệnh đốm lá nhỏ thường phát sinh sớm ngay từ khi cây ngô được 2 – 3 lá thật. Bệnh bắt đầu từ những lá gốc và lá bánh tẻ rồi sau đó lan dần lên các lá phía trên.

Nhiệt độ thích hợp từ 20 – 30 0C.

Bệnh phát triển trong điều kiện ấm, ẩm ướt.

Ngô trồng trên đất xấu, chăm sóc kém và khô hạn bệnh nặng.

Biện pháp phòng trừ

Chăm sóc tốt, bón phân cân đối, đầy đủ tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh và có khả năng kháng bệnh ngay từ ban đầu.

Vệ sinh đồng ruộng là khâu cơ bản phơi đốt các tàn dư cây bệnh.

Hạt giống sau khi thu hoạch cần phải được phơi sấy kỹ.

Luân canh cây ngô với cây trồng họ đậu vừa có tác dụng giảm nguồn bệnh ban đầu vừa có tác dụng cải tạo bồi dưỡng đất cho vụ sau.

Chọn giống ngô kháng bệnh.

Phun các loại thuốc trừ nấm khi bệnh mới phát triển từ 3 – 5% như: BenZeb 70 WP, Hinosan 30 EC.