Chuẩn bị đất nền nuôi giun hiệu quả

imagett: 

Hướng dẫn chuẩn bị đất nền nuôi giun

Đất nền nuôi giun là yếu tố quan trọng cho giun trong thời gian đầu sinh sống, là nơi trú ẩn khi giun tiếp xúc với môi trường mới và phải đạt các yếu tố sau: tơi xốp, sạch, giàu dinh dưỡng... nếu chúng ta thả giống bằng sinh khối thì không cần thả chất nền mà nên bỏ trực tiếp phân bò lên luống.

 

Trong kỹ thuật nuôi giun quế, chất nền là rác thải và một ít phân trâu bò đã ủ hoai và bã nấm nghiền nhỏ, tỷ lệ 1/1. Chất nền phải đảm bảo trung tính hoặc hơi kiềm (pH = 7-8). Nếu đất nền bị chua phải dùng nước rửa nhiều lần. Chất nền khi đã chuẩn bị xong cần đổ vào hổ, hộp hoặc luống nuôi một lớp dày 20 - 30 cm. Nếu bà con đã ủ thức ăn dùng đểnuôi giun như đã trình bày ở mục III thì chỉ cần lót một lớp đất bùn ở đáy dày khoảng 20 cm, sau đó rải lớp thức ăn ủ dày khoảng 30 cm.