Hệ xương và hệ cơ của chim bồ câu và chim cút

imagett: 

1. Hệ xương

     Các phần của hệ xương chim tương ứng như các động vật khác. Cánh chim tương ứng với cánh tay và bàn tay ở động vật bậc cao, cẳng chân và ngón chân tương ứng cẳng và ngón chân ở động vật, xương bàn chân của chim là sự nối tiếp và kéo dài ra từ xương chân của động vật.

Hệ xương chim có kết cấu vững chắc, xốp, nhẹ và khoẻ (cứng). Hệ xương bao gồm xương đầu, xương sống, xương ngực, xương sườn và xương chi. Xương đầu chia thành hai loại là xương sọ và xương mặt. Xương sống chia ra xương sống cổ, xương ngực, xương hông (lưng, khum) và xương đuôi. Bộ xương chiếm khối lượng 7-8% khối lượng cơ thể. Số lượng các đốt sống ở các loại gia cầm trên bảng 1.1 .

Xương ngực (xương lưỡi hái) ở chim phát triển mạnh. Phần xương này là nơi bám vào của những cơ có giá trị quí- cơ ngực. Đà điểu không có xương này vì chúng không phải là chim bay mà là chim chạy.

Bộ xương của chim mái còn là nơi dự trữ khoáng để tạo vỏ trứng. Trong những xương dài có nhiều gai xốp trong tuỷ xương. Khi hoạt động sinh dục mạnh, các gai này phát triển và chứa đầy Ca, dự trữ cho quá trình tạo vỏ trứng. Khi thức ăn nghèo Ca, chim mái sẽ huy động đến 40 % Ca từ xương khi đẻ ra 6 quả trứng đầu tiên.

2. Hệ cơ

Ở chim, hệ cơ mịn, sợi nhỏ và chắc. Sự phát triển của hệ cơ phụ thuộc vào loài, giống, tuổi của chim. Ớ các phần khác nhau của cơ thể chim, hệ cơ phát triển ở mức độ khác nhau. Cơ ngực phát triển tốt theo sự vận động của cánh và bảo vệ các cơ quan bên trong của ngực và bụng. Cơ ngực có ý nghĩa kinh tế quan trọng trong sản xuất thịt, nó chiếm khoảng 17-22 % khối lượng cơ thể và 40 -50 % tổng lượng cơ trong phần thịt ăn được của chim. Màu sắc cơ của chim là màu đỏ sẫm. Tốc độ chảy của máu qua cơ quy định màu của nó.

Độ lớn của tế bào cơ biến động từ 10-100 mm, chiều dài từ 6-12 cm. Các tế bào cơ chứa 70-75% là nước, 17-19% protein, 1-7% các hợp chất không chứa nitơ, khoảng 1% chất khoáng và 3,9% mỡ.