Phòng và trị bệnh thối thân và trái ở cây ngô (bắp)

imagett: 

BỆNH THỐI THÂN và TRÁI

(Stalk & ear rot, Bacterial top & stalk rot)

TRIỆU CHỨNG BỆNH.

Thân và bẹ lá có triệu chứng như bị dập nhũn nước. Các lá dưới chết sớm, sau đó, mô cây bệnh có màu hơi nâu, bị thối mềm, chỉ còn lại những sợi mạch . Rể và trái cũng có thể bị tấn công. Bệnh thường xuất hiện ở phần gốc, làm cây bị gảy ngang, hoặc bệnh xuất hiện ở phần đọt, làm đọt thối.

Vi khuẩn làm cho mô cây rả ra và gây mùi thối đặc biệt, giống như ở bệnh Thối nhũn bắp cải. Chúng có khả năng xâm nhập qua vết thương, có thể lưu dẫn lên đọt hoặc xuống rể, có thể sống sót ở xác cây bệnh trong thời gian từ 27-36 tuần lễ ở 10-30 độ C và ở ẩm độ là 81-98%. Mầm bệnh không được lưu tồn trong hoặc trên hạt. Mầm bệnh còn được lan truyền mạnh mẻ qua các nguồn nước. Mầm bệnh có phổ ký chủ rộng và có tính biến động cao.

CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH.

- Dùng giống kháng bệnh. Tính kháng được bệnh là do cây có lượng phenol cao.

- Không bón nhiều phân đạm. Phát hiện sớm và thiêu hủy cây bệnh.

Phun thuốc ngừa bệnh  bằng Bordeaux , COC và trị bệnh bằng , Kasumin Starner hay Streptomycin . Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.